Logoet er i gråtone (70% sort) eller hvid (negativ).

Som udgangspunkt er det venstrestillet på siden og med teksten "Aarhus Kommune" placeret til højre for logoet.

Der findes dog også andre varianter af logoet, som du kan finde her på siden. For eksempel skal det højrestilles, når det står til kant i højre side af en publikation.

Logoet består af byvåben og tekst. Du må ikke flytte de to elementer fra hinanden eller gøre dem større eller mindre i forhold til hinanden. Byvåbnet optræder ikke alene, når det anvendes som afsenderlogo.

 

Vælg det logo, der passer til dit produkt.

Venstrejusteret logo

Det venstrestillede logo er det originale logo, hvor teksten er placeret til højre for byvåbnet.

Hent logovariant: Ventrejusteret

Højrejusteret logo

Hvis logoet skal placeres til kant til højre på siden, kan du vælge det højrejusterede logo, hvor teksten er placeret til venstre for byvåbnet.

Hent logovariant: højrejusteret

Lang version

Hvis der ikke er så meget plads til logoet, kan du anvende den lange version, hvor teksten står klart, selv om logoet bliver formindsket.

Hent logovariant: Lang version venstrejusteret

Hent logovariant: Lang version højrejusteret

Her finder du en engelsk version af Aarhus Kommunes logo. Anvendelsen af logoet følger de samme principper som det danske logo.

In English

Here you will find an English version of the City of Aarhus logo.The use of the logo follows the same principles as the Danish logo.

You are free to choose between a greyscale logo and a negative logo.

Right Aligned and left aligned logo

Please select the logo named "right aligned" if you want to place the logo on the right hand side of the page and the logo named "left aligned" for the left hand side of the page.

Download logo: Right aligned version

Download logo: left aligned version

Long version of the logo

If you do not have enough space for the logo, you can use the long version where the logo size is reduced.

download logo: Long right aligned version

Download logo: Long left aligned version

Aarhus Kommunes byvåben kan optræde i forbindelse med afsenderhierarkiet. På denne side kan du hente en version af logoet for hver magistratsafdeling.

For grafikere og DTP'ere

Ønsker du en tredelt struktur er det tilladt at lave logoet selv og indsætte det i din publikation. Det kræver, at du har skrifttypen Scala Sans OT installeret på din computer, samt at du følger nedenstående retningslinjer når du laver logoet i dit DTP-program (fx Indesign eller Illustrator).

Ved anvendelse af byvåbnet i 30,4 mm, som kan downloades på denne side, bruges Scala Sans OT bold punktstørrelse 18 i versaler til øverste niveau og Scala Sans OT regular punktstørrelse 15 til de øvrige niveauer. Teksten er i 70 % sort eller i hvid. Bunden af de to tårne angiver grundlinjen for niveau 1. Afstanden fra byvåben til tekst svarer til et "O". Ved skalering skal tekst følge byvåben.

Du kan læse om retningslinjerne for Afsenderhierarki her.

Hent byvåben til konstruktion af logo

Borgmesterens Afdeling

Børn og unge

Sundhed og Omsorg

Sociale forhold og Beskæftigelse

Teknik og Miljø

Kultur og Borgerservice

Her kan du hente alle logovariationer samlet i en mappe - både danske og engelske.

Her kan du læse om retningslinjerne for brug af Byvåbnet

Aarhus byvåben har rødder tilbage til det 13. århundrede. I 1938 blev en opdateret version tegnet af gravør Fr. Britze godkendt af Indenrigsministeriet, og samme version blev forenklet til et bylogo i 2004.

Den version, som bruges i Aarhus Kommunes nuværende designlinje, er en yderligere forenkling af logoet. Det tidligere firkantede, røde og blå bylogo fremtræder nu fritlagt og i gråtone. Det giver designere friere muligheder for farvevalg i digitale og trykte medier og giver et lettere og mere dynamisk udtryk.

Når byvåbnet anvendes som afsenderlogo, skal det altid bringes i forbindelse med teksten "Aarhus Kommune" og enten i gråtone eller negativ. Men der er også mulighed for at bruge byvåbnet som designelement i publikationer. Du kan i så fald anvende byvåbnet i gråtone og negativ, men det er også tilladt at ændre farven til en af de sekundære farver i Aarhus Kommunes farvepalette. Læs om farver i Aarhus Kommunes designlinje

Hent Byvåben til brug som designelement

Her kan du læse om retningslinjerne for placering og størrelse af logo.

Placering

Du skal placere logoet, så yderkanten af byvåbnet vertikalt flugter med margin på teksten. Det er altid byvåbnet og ikke teksten i logoet, der placeres mod kanten af siden. Hvis logoet placeres til venstre, skal du altså vælge den venstrejusterede version, og hvis det placeres til højre, skal du vælge den højrejusterede version.

Elementer placeret på logoets horisontale akse skal flugte med bunden af de to tårne i byvåbnet.

Størrelse

Logoet skal have en størrelse, så det tydeligt kan aflæses, at Aarhus Kommune er afsenderen. Standardstørrelsen for det almindelige kompakte logo er 48 mm i bredden, men det er tilladt at skalere efter forholdene. Der er ingen øvre grænse for logoets størrelse. Det mindste logo, du må anvende, er den lange version af logoet i 30 mm. Når du bruger de helt små størrelser af logoet, bør du anvende den lange version af logoet, så teksten "Aarhus Kommune" fremstår tydeligt.

Frizone

Frizonen definerer et areal omkring logoet, der altid skal holdes fri for typografi, rammer, beskæringer og andre grafiske elementer. Frizonen skal sikre, at logoet fremtræder tydeligt. Frizonen er proportioneret efter logoets størrelse og svarer til halvdelen af byvåbnets bredde.