Scala Sans OT

Aarhus Kommune benytter Scala Sans OT til tryksager, annoncer, skilte osv.

Scala Sans bruges i alle overskrifter og tekster, som er en del af en grafik (til både online og print) som fx overskrifter, tekster og citater på annoncer, bannere, rollups osv.

Arial

Aarhus Kommune benytter Arial i al printet kommunikation, fx breve og i alle elektroniske medier, fx Powerpoint og som dynamisk tekst på websitet.

Arial er en systemskrift, som håndteres ens på alle platforme og i alle programmer.

Arial Black bruges desuden i versaler til overskrifter på websitet, og Arial Regular bruges til online tekster.