Vær Med! logoet kan både anvendes i de fire farvevarianter og i den helt hvide eller sorte version, helt afhængig af billedet det skal placeres oven på.

Anvendes logo-kassen i en af de fire farvevarianter, skal baggrunden have 90% opacitet. Logo-kassen kan placeres frit i alle fire hjørner af billedet, så længe det går helt ud til kanten i én af siderne, og den samme margen holdes til den nærmeste anden kant på billedet.

Hvis logoet bruges i den helt hvide eller sorte version, skal det placeres et sted på billedet, hvor der er nok ”luft” i baggrunden, af hængig af billedets motiv og nuancer.

Facebook eksempel: 

Vær Med! logo-kassen kan anvendes i alle fire farvevarianter og kan placeres frit i alle fire hjørner af billedet, afhængig af hvor det passer bedst i forhold til motivet på billedet. Logo-kassen skal gå helt ud til yderkanten i én af de fire sider, og skal samtidig have samme margen til yderkanten af den nærmeste side, svarende til den margen der er fra kanten af logo-kassen og ind til Vær Med! logoet.

Logoet kan også anvendes i den helt hvide eller sorte version, hvis baggrundsbilledet egner sig til det.

På Facebook må der ikke være citat på billedet, da det vil overskride den tilladte tekstmængde.

LinkedIn eksempel: 

Vær Med! logoet kan anvendes i den helt hvide eller sorte version, afhængig af baggrundsbilledets motiv og nuancer. Logoet kan frit placeres i alle fire hjørner af billedet, men altid med samme margen til de to nærmeste yderkanter. Logoet kan også anvendes i en af de fire farvevarianter, som vist på eksemplet.

Hvis baggrundsbilledet egner sig til det, kan der også indsættes et citat som overskrift på billedet.