Du kan finde en oversigt over Aarhus Kommunes indkøbsaftaler i arkoffset her.

Aftalerne er indgået den 16. april 2018.