Digitalt tryk

Tryksager kan udføres på to måder. Digitalt tryk, som Grafisk Service benytter sig af - og offset tryk, som vore eksterne leverandører anvender.

Det kan ofte være svært at afgøre, hvornår hvilken metode er mest økonomisk, men man kan sige, at digitalt tryk altid er mest fordelagtig ved mindre oplag.

Offset tryk

Er der tale om større oplag, der skal udføres i offset, har kommunen en indkøbsaftale med fire offset trykkerier.

Er du i tvivl, så kontakt Grafisk Service/Allan Christensen på 4187 4601.

Om anvendelse af indkøbsaftalen

Skal du have noget trykt i ark offset ved et af de fire trykkerier, som Aarhus Kommune har indkøbsaftale med, så gælder det, at såfremt opgaven skønnes at koste 15.000 kr. eller mere - så skal du indhente tilbud ved alle fire trykkerier.

Er det en opgave under 15.000 kr - så bør du spørge flere trykkerier.

Erfaringen viser, at der kan være meget stor forskel i priser, og at du ikke kan forvente, at det altid er samme trykkeri, som er billigst. Trykkerierne har meget varierende priser alt efter opgavens indhold og efter, om de har ledig kapacitet - så du kan spare Aarhus Kommune for tusinder af kroner ved at indhente tilbud.

Du kan vælge at lade Grafisk Service, der kender leverandørerne og markedet indgående, køre processen for dig - Fra prisforespørgsel over produktion til levering. Det vil sikre den bedste købspris og afvikling af opgaven.

Anvendelse af grafiske bureauer

Når du anvender et grafisk bureau til udførelse af grafisk arbejde i forbindelse med en tryksag, skal tryksagen altid trykkes hos en af kommunens trykkerileverandører ud fra samme principper som beskrevet ovenfor.

Du må altså ikke overlade til bureauet at vælge trykkeri - bureauet skal indhente priser ved kommunens trykkerileverandører og vælge den mest fordelagtige for Aarhus Kommune.

Om Grafisk Service

Grafisk service er organisatorisk placeret i Kultur og Borgerservice og har til huse i Dokk1 ved designafdelingen ITK. Alle ansatte har mange års erfaring inden for grafisk produktion. Afdelingen råder over moderne produktionsudstyr inden for DTP (lay-out og opsætning), digital tryk og færdiggørelse/efterbehandling.

Produkter

  • Digital-tryk, brochurer, foldere, hæfter, spiralisering, indbinding
  • Kuverter, kursusmateriale, præsentationer, formularer, omslagsmapper osv.
  • Styring af grafiske entrepriser, tryksagsindkøb, konsulentbistand - specialproduktioner
  • Udstillingsmateriale, plakatprint, Roll-up, merchandising effekter
  • Ud over de grafiske ydelser kan du også samarbejde med Grafisk Service om ide, koncept, design og layout.

Udbudsvinder

Kommunens opgaver inden for digital print og tilhørende efterbehandling har været udbudt i licitation. Udbuddet blev vundet af afdelingen, og vi er således den ”leverandør”, kommunen har en aftale med for området.

Aarhus Kommunes designguide

Aarhus Kommune har implementeret en net-baseret ”Designguide”, der foruden designretningslinjer også indeholder information og forskellige værktøjer.

Et af disse værktøjer er Papirfly. Dette værktøj gør det let for uøvede grafikere at fremstille originalmateriale til brug for produktion af: publikationer, visitkort, foldere, hæfter m.m. Grafisk Service er koblet på dette system – så det er let at bestille tryksagen og prisen oplyses med det samme.

Tryksags-styring

Intern-/ekstern tryk versus digital print/offset tryk. Hvordan produceres en tryksag optimalt med hensyn til kvalitet og økonomi?

Det kan være svært, selv for professionelle at vurdere – det er meget let at komme til at købe for dyrt.

Hver gang vi hos Grafisk Service modtager en opgave foretager vi en kvalitetsvurdering og en økonomiberegning inden produktion, så kunden får den optimale og billigste løsning.

Eksterne leverandører – offset-tryk

Når det handler om ”offset-tryk i ark” har Aarhus Kommune har indgået en indkøbsaftale med 4 eksterne trykkerier.

Disse trykkerier er gode inden for hvert sit felt, og der kan være store prisforskelle på de enkelte opgavetyper.

Vi tilbyder at styre opgaven for jer – det vil sige, at vi placerer opgaven, der hvor den produceres bedst og billigst, vi definerer opgaven korrekt, styrer den gennem forløbet frem til kontrol af faktura og levering. Det er samtidig en forsikring for jer – går der noget galt, er det os, der skal ”redde kastanjerne ud af ilden”.

Du kan finde en oversigt over Aarhus Kommunes indkøbsaftaler i arkoffset her.

Aftalerne er indgået den 16. april 2018.