Aarhus Kommune anvender to skrifttyper (Arial og Scala Sans OT) i vores kommunikation rettet mod medarbejdere, borgere og virksomheder.

Den ene standardskrifttype anvendes til elektronisk brug og den anden profilskrifttype til trykt materiale.

Undtaget fra den gennemgående anvendelse af Arial og Scala Sans OT er skrifttypen på byrådsindstillinger, hvor der anvendes Verdana.

Arial anvender Aarhus Kommune i al printet kommunikation fx breve, og i alle elektroniske medier, fx PowerPoint og som dynamisk tekst på hjemmesider. 

Arial er en gratis standardtype, som bliver håndteret ens på alle platforme og i alle programmer. I modsætning til ScalaSansOT kan man derfor udveksle dokumenter med skrifttypen uden at være i tvivl om, hvorvidt modtageren kan vise dokumentet korrekt.

Til tryksager, skilte, arbejdstøj o.l. benytter Aarhus Kommune skrifttypen Scala Sans OT. Det er en let og moderne typografi, som kan være med til at skabe sammenhæng.

Det er også den skrifttype, der anvendes i forbindelse med logoet.

Scala Sans OT koster penge og skal installeres på den enkelte computer for at blive tilgængelig. Den er derfor ikke praktisk at anvende, hvis et dokument skal sendes til og fra flere computere.

Scala Sans anvender ligaturer for at skabe et mere harmonisk udtryk.

Tal kan repræsenteres som oldstyle figures, hvor tallene forskydes i forhold til hinanden, eller lining figures, hvor de står på linje. I tryksager med mange tal, fx visitkort, anvendes lining figures.