Aarhus Kommune arbejder med to typer af farver: To bærende koncernfarver og fem sekundære farver. Farverne er inspireret af omgivelserne i Aarhus. Fra krokuser i rådhusparken til skov, hav og himmel.

Den bærende koncernfarve er 70% sort. Det er altid den, der anvendes, når byens navn skrives med eller uden byvåben. Det vil i praksis sige, at byens navn aldrig må forekomme i en farvevariant.

De fem sekundære farver er virkemidler, som kan og skal anvendes med omtanke. De enkelte farver er ikke tilknyttet en specifik magistratsafdeling, videnscentre, fagkontor eller lignende.

Da Aarhus Kommune har fået nyt layout digitalt, er der andre retningslinjer for brugen af farver til digitalt indhold. Dem kan du læse om her.

Den bærende koncernfarve er 70% sort

Det er altid den der anvendes når byens navn skrives med eller uden byvåben, det vil i praksis sige, at byens navn aldrig må forekomme i en farvevariant.

Hvis man ønsker at anvende en farve i sin kommunikation er den anden koncernfarve mørk blå et naturligt valg, da denne farve passer perfekt med den 70 % sorte. Historisk har Aarhus Kommune altid anvendt mørk blå som en central farve.

De fem sekundære farver er virkemidler, som kan og skal anvendes med omtanke

De enkelte farver er ikke tilknyttet en specifik magistratsafdeling, videnscentre, fagkontor eller lignende.

De fem farver forholder sig til hinanden. De kan alle benyttes som:

  • Staffage/effektfarver (dvs. linjer, prikker, ikoner mv.)
  • Farveflader/bjælker/kasser
  • Tekstbudskaber som eksempelvis overskrifter, hvis disse står på hvid baggrund
  • Desuden kan byvåbnet anvendes i alle fem farver, hvis det står frit som et grafisk element uden afsender

Generelt er det klogt at afgrænse anvendelsen af farver og gøre det konsekvent. Ofte vil det kun være relevant at anvende én enkelt af de fem sekundære farver udover den eller de bærende farver (70% sort og mørk blå) i en given kommunikation.

 

For inspiration: Se farvehjulet, som viser en række retningsgivende eksempler på farvekombinationer

Her kan du se de forskellige specialfarver

Teknik og Miljø

Teknik og Miljøs identitetsfarve er gennemgående i designet af skilte og publikationer for magistratsafdelingen. Den sikrer genkendelse og en stilmæssig sammenhæng mellem det overordnede, kommunale design og Teknik og Miljø.