Aarhus Kommune arbejder med op til tre niveauer i afsenderhierarkiet:

  • Første niveau er den direkte afsender, altså din afdeling eller institution. Øverste niveau skrives i versaler og fed skrift.
  • Andet niveau er magistratsafdelingen
  • Tredje niveau er Aarhus Kommune. 

Eksempel:

DIN AFDELING
Magistratsafdeling
Aarhus Kommune

Det er tilladt at udelade magistratsafdelingen, hvis den ikke er relevant at nævne, men Aarhus Kommune skal altid angives i afsenderoplysningerne. Hvis afsenderoplysningerne placeres til venstre på siden skal de venstrejusteres, og hvis de placeres til højre på siden skal de højrejusteres.