Der er som hovedregel altid copyright på billeder fundet på nettet, hvad enten det står på siden eller ej. Det er altså ikke tilladt at bruge et billede fundet via Google eller andre søgemaskiner, hvis der ikke udtrykkeligt står, at det er tilladt. Det gælder både til trykte og digitale medier.

Når professionelle fotografer tager billeder, indgås der altid en kontrakt med fotografen. Referer til den enkelte kontrakt for at finde ud af, hvilke rettigheder du har købt til en billedserie.

Persondataloven

Personer på fotografier er beskyttet af persondataloven. Det betyder, at du ikke ukritisk kan bringe et billede af en genkendelig person i trykte eller digitale medier. Der skelnes i lovgivningen mellem portrætbilleder og situationsbilleder.

Portrætbilleder

Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer - herunder billeder af ansatte samt gruppe- og klassebilleder. Hvis det er et nærbillede af børn eller voksne, kan man som hovedregel sige, at det er et portrætfoto.

Du skal altid have samtykke fra personen, hvis du bringer et portrætbillede.

Situationsbilleder

Situationsbilleder er, modsat portrætbilleder, billeder hvor det primære formål er at vise en situation – fx børn der leger i skolegården, eller mennesker til en koncert. Det gør ikke noget, at man kan genkende personer på situationsfotoet, når det er klart, at hensigten med billedet mere er at vise situationen end den enkelte person.

Som udgangspunkt kræves der ikke samtykke for at vise et situationsbillede, men det forholder sig anderledes, hvis billedet på den ene eller anden måde kan føre til at personen på billedet føler sig udnyttet, udstillet eller krænket. Du må ikke uden samtykke bringe billeder, hvor du er i tvivl, om det vil krænke personen.

Generelt gælder det, at hvis du er i tvivl, skal du bede om samtykke fra personen på billedet. Er personen under 15 år, skal du have tilladelse af forældrene.

I designmanualen for hjemmesiden kan du læse om brugen af billeder på hjemmesiden. Hent designmanualen her.